Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 28/2016 zo dňa 30.09.2016

Typ

Zmluva

čislo

23/2017

Predmet

nájom KD

Partner

HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.

IČO

47612142

Adresa

941 62 Kmeťovo č. 320

Dátum vystavenia

29.09.17

Dátum zverejnenia

piatok, 29 september 2017

Cena s DPH

30,60 €/mesačne