Dodatok č.. 3/2017 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady

  • Zverejnené: piatok, 15 december 2017
  • Veľkosť súboru: 0.00 B
  • Stiahnute: 202