Zmluva o dielo č. 012017

Typ

Zmluva

čislo

01/2018

Predmet

vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území obce Kmeťovo

Partner

LUSH s.r.o.

IČO

31566391

Adresa

Kuzmányiho nábrežie 851/14, 960 01 Zvolen

Dátum vystavenia

03.01.18

Dátum zverejnenia

streda, 03 január 2018

Cena s DPH

29 400,00 €