Pozvánka na prerokovanie prepracovaného návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh

dňa utorok, 13 február 2018.

MX-2614N 20180213 094108 001