informácia o začatí správneho konania podľa ust.§ 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub 148 ks Agát biely

  • Naposledy upravené: 27 február 2018
  • Veľkosť súboru: 0.00 B
  • Stiahnute: 50