Príloha č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Typ

Zmluva

čislo

5/2018

Predmet

Financovanie spoločného obecného úradu v r. 2018

Partner

Spoločný obecný úrad Šurany

Adresa

Nám. hrdinov 1, 942 01 Šurany

Dátum vystavenia

04.04.18

Dátum zverejnenia

streda, 04 apríl 2018