Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.: 03/2018

Typ

Zmluva

čislo

6/2018

Predmet

termín ukončenia realizácie diela

Partner

PORVENIR s.r.o.

IČO

00309028

Adresa

Bitúnkova 4799/4, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

20.04.18

Dátum zverejnenia

piatok, 20 apríl 2018