Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.: 03/2018

Typ

Zmluva

čislo

9/2018

Predmet

zmena termínu ukončenia diela

Partner

PORVENIR s.r.o.

IČO

45632596

Adresa

Bitúnkova 4799/4, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

28.05.18

Dátum zverejnenia

pondelok, 28 máj 2018