Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.: 03/2018

Typ

Zmluva

čislo

18/2018

Predmet

zmena termínu ukončenia realizácie diela do 31.07.2018

Partner

PORVENIR s.r.o.

IČO

45632596

Adresa

Bitúnkova 4799/4, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

28.06.18

Dátum zverejnenia

štvrtok, 28 jún 2018