Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.06.2018

Typ

Objednávka

čislo

23/2018

Predmet

vytvorenie parciel

Partner

Rajmund Sádovský a Nikoleta Formelová

Adresa

941 62 Kmeťovo č. 349

Dátum vystavenia

01.08.18

Dátum zverejnenia

štvrtok, 02 august 2018