Nájomná zmluva č. 15/2015

Typ

Zmluva

čislo

431-300-2015

Predmet

prenájom záhrady na meranie podzemných vôd

Partner

Slovenský hydrometeorologický ústav

IČO

156884

Adresa

Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37

Dátum vystavenia

30.12.15

Dátum zverejnenia

štvrtok, 31 december 2015

Cena s DPH

30 €/rok