Zmluva o dielo č. 64/2018

Typ

Zmluva

čislo

28/2018

Predmet

vypracovanie POH obce Kmeťovo na r. 2016-2020

Partner

RRA Novozámocko

IČO

45737711

Adresa

Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

06.11.18

Dátum zverejnenia

utorok, 06 november 2018

Cena s DPH

490,00 €