Zmluva o dielo č. 66/2018

Typ

Zmluva

čislo

27/2018

Predmet

spracovanie žiadosti o NFP WIFI pre teba

Partner

RRA Novozámocko

IČO

45737711

Adresa

Svätoplukova 1, 940 01 NovéZámky

Dátum vystavenia

12.11.18

Dátum zverejnenia

pondelok, 12 november 2018

Cena s DPH

950,00 €