Zmluva o dielo č. 16/2019

Typ

Zmluva

čislo

6/2019

Predmet

spracovanie žiadosti, VO - výstavba multifunkčného ihriska

Partner

RRA Novozámocko

IČO

45737711

Adresa

Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

06.03.19

Dátum zverejnenia

pondelok, 08 apríl 2019