Zmluva o dielo č. 08/2019

Typ

Zmluva

čislo

5/2019

Predmet

sprac. žiadosti, VO - Kamerový systém pre zabezpečenie ochrany majetku v obci KMeťovo

Partner

RRA Novozámocko

IČO

45737711

Adresa

Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

25.02.19

Dátum zverejnenia

pondelok, 08 apríl 2019