Objednávka č. 13/2019

Typ

Objednávka

čislo

13/2019

Predmet

oprava miestnych komunikácií technikou TURBO a obaľovacou zmesou za tepla

Partner

Reg. správa a údržba ciest

Adresa

Štúrova 147, 949 65 Nitra

Dátum vystavenia

03.06.19

Dátum zverejnenia

pondelok, 03 jún 2019