Zmluva o poskytnuti dotacie na podporu kultury

Typ

Zmluva

čislo

485/2019

Predmet

Zmluva č 485/2019 o poskytnuti dotacie na podporu kultury

Partner

NSK

IČO

37861298

Dátum zverejnenia

streda, 10 júl 2019

Cena s DPH

1400 €