štvrtok, 15 august 2019

VZN č. 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kmeťovo 

MX-2614N 20190815 094157 001MX-2614N 20190815 094157 002MX-2614N 20190815 094157 003