Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220168

Typ

Zmluva

čislo

20/2019

Predmet

Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku

Partner

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO

30794323

Adresa

Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dátum vystavenia

14.08.19

Dátum zverejnenia

pondelok, 09 september 2019

Cena s DPH

90 500,00 €