Veľkokapacitné kontajnery - od 16.09.2019

dňa utorok, 10 september 2019.

Od 16.09.2019 budú pri štadióne ŠK Kmeťovo umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery na zber veľkoobjemového odpadu.