Návr dodatku č. 4/2019 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady a drobné stavebné odpady

  • Zverejnené: streda, 13 november 2019
  • Veľkosť súboru: 0.00 B
  • Stiahnute: 25