Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o dielo č. 49 - Kmeťovo/2011

Typ

Zmluva

čislo

23/2019

Predmet

úprava ceny predmetu zmluvu

Partner

Brantner Nové Zámky

IČO

31440291

Adresa

Viničná 23, Nové Zámky

Dátum vystavenia

13.12.19

Dátum zverejnenia

piatok, 20 december 2019