Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom(SARS-CoV-2) Pri poskytovaní opatrovateľskej služby

  • Zverejnené: štvrtok, 08 október 2020
  • Veľkosť súboru: 5.24 MB
  • Stiahnute: 15