Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

dňa pondelok, 23 november 2020.

Kmetovokmetovo.sk 20201123 083930 002Kmetovokmetovo.sk 20201123 083930 001