štvrtok, 26 november 2020

Zápisnica zo VII. zasadnutia OZ - 26.11.2020

325/2020

Kmetovokmetovo.sk 20201208 113257 001

Kmetovokmetovo.sk 20201208 113257 002Kmetovokmetovo.sk 20201208 113257 003Kmetovokmetovo.sk 20201208 113257 004Kmetovokmetovo.sk 20201208 113257 005