Zastupovanie MUDr. Štrelingera - MUDr. Hrabovská, Šurany

dňa štvrtok, 18 marec 2021.

 

Od 01.04.2021 zastupuje MUDr. Štrelingera - MUDr. Hrabovská, Mudrochova 2, Šurany (za poliklinikou bývalé potraviny), mob.:

0905 683 066.