Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 02/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kmeťovo

  • Zverejnené: utorok, 28 jún 2022
  • Veľkosť súboru: 0.00 B
  • Stiahnute: 48