Vývoz TKO a separovaný zber

dňa streda, 12 marec 2008.

Odvoz smetí sa vykonáva každý nepárny týždeň v pondelok a separovaný zber každú prvú stredu v mesiaci.