abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Kmeťovo

Pridané 12 december 2018

  • zásady odmeňovania poslancov

Rozhodnutie - schválenie pozemkových úprav

Pridané 03 december 2018

  • Rozhodnutie - schválenie pozemkových ôprav

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Pridané 11 november 2018

  • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

PHSR 2014 - 2020

Pridané 09 november 2018

Výročná správa Obce Kmeťovo za rok 2017

Pridané 29 november 2018

  • výročná správa obce Kmeťovo za rok 2017

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Pridané 28 február 2018

  • stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Správa nezávislého auditora

Pridané 15 december 2017

  • Správa nezávislého auditora za rok 2016

Návrh rozpočtu obce

Pridané 06 december 2017

Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Pridané 21 november 2017

  • Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo

Pridané 06 november 2017

  • výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo