abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Pridané 17 október 2017

 • verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Pridané 23 jún 2017

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 23 jún 2017

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 26 jún 2017

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Vyhodnotenie verejného obstarávania:" Obnova objektu MŠ - Kmeťovo"

Pridané 04 február 2016

 • Vyhodnotenie verejného obstarávania "Obnova objektu MŠ"

Výzva na predloženie ponuky

Pridané 23 jún 2017

 • Výzva na predkladanie ponúk

Organizačný poriadok Obecného úradu v Kmeťove

Pridané 22 december 2015

 • Organizačný poriadok

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Pridané 16 december 2015

 • Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Kmeťovo

Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2016 - 2017

Pridané 21 december 2015

 • Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2016 - 2017

Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2021

Pridané 16 december 2015

 • Návrh komunitného plánu soc. služieb

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané 06 júl 2015

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané 14 máj 2015

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014