abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Pozvánka na stretnutie užívateľov náhradných pozemkov 19.01.2018

Pridané 09 január 2018

 • Pozvánka a informácia pre užívateľov náhradných pozemkov

Správa nezávislého auditora

Pridané 15 december 2017

 • Správa nezávislého auditora za rok 2016

Návrh rozpočtu obce

Pridané 06 december 2017

Obchodná verejná súťaž

Pridané 06 december 2017

 • návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Pridané 21 november 2017

 • Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo

Pridané 06 november 2017

 • výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Pridané 23 jún 2017

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 23 jún 2017

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 26 jún 2017

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Vyhodnotenie verejného obstarávania:" Obnova objektu MŠ - Kmeťovo"

Pridané 04 február 2016

 • Vyhodnotenie verejného obstarávania "Obnova objektu MŠ"

Výzva na predloženie ponuky

Pridané 23 jún 2017

 • Výzva na predkladanie ponúk

Organizačný poriadok Obecného úradu v Kmeťove

Pridané 22 december 2015

 • Organizačný poriadok