abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Pridané 15 august 2018

  • počet poslancov, vol.okrsok, počet obyvateľov

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Pridané 28 február 2018

  • stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Správa nezávislého auditora

Pridané 15 december 2017

  • Správa nezávislého auditora za rok 2016

Návrh rozpočtu obce

Pridané 06 december 2017

Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Pridané 21 november 2017

  • Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo

Pridané 06 november 2017

  • výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Pridané 23 jún 2017

  • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 23 jún 2017

  • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 13 február 2018

  • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Zber triedeného odpadu v r. 2017

Pridané 03 august 2017

  • zber triedeného odpadu v r. 2017