abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Pridané 16 december 2015

 • Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Kmeťovo

Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2016 - 2017

Pridané 21 december 2015

 • Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2016 - 2017

Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2021

Pridané 16 december 2015

 • Návrh komunitného plánu soc. služieb

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané 06 júl 2015

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané 14 máj 2015

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Pridané 13 apríl 2015

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Verejná vyhláška - pozvánka vlastníkov poľovných pozemkov

Pridané 24 marec 2015

 • Poľovný revír Kmeťovo

Výsledky hlasovania v referende o rodine v okrsku Kmeťovo

Pridané 09 február 2015

 • 53,35 % účasť

Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2015 - 2017

Pridané 16 december 2014

 • Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2015 - 2017

Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom polatku

Pridané 16 december 2014

 • Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 1/2012

Správa nezávislého auditora a dodatok správy auditora

Pridané 14 november 2014

 • Správa k účtovnej závierke

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo volebnom okrsku Kmeťovo

Pridané 26 máj 2014

 • Odpis zápisnice - voľby do EP 2014

Rozpočet na roky 2014 - 2016

Pridané 19 marec 2014

 • rozpočet na roky 2014 - 2016

Protest prokurátora

Pridané 11 február 2014

 • Protest prokurátora