abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Pridané 23 jún 2017

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 23 jún 2017

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 13 február 2018

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Zber triedeného odpadu v r. 2017

Pridané 03 august 2017

 • zber triedeného odpadu v r. 2017

Organizačný poriadok Obecného úradu v Kmeťove

Pridané 13 február 2018

 • Organizačný poriadok

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Pridané 16 december 2015

 • Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Kmeťovo

Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2016 - 2017

Pridané 21 december 2015

 • Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2016 - 2017

Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2021

Pridané 16 december 2015

 • Návrh komunitného plánu soc. služieb

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané 06 júl 2015

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané 14 máj 2015

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Pridané 13 apríl 2015

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Verejná vyhláška - pozvánka vlastníkov poľovných pozemkov

Pridané 24 marec 2015

 • Poľovný revír Kmeťovo