abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Usmernenie hlavného hygienika SR

Pridané piatok, 20 marec 2020

  • usmernenie hlav.hyg. SR-piata aktualizácia

Dražobná vyhláška EX 3860/12

Pridané pondelok, 16 marec 2020

  • dražobná vyhláška

Usmernenie MŠVVŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách

Pridané piatok, 13 marec 2020

  • usmernenie prerušenie vyučovania

ÚVZ SR - verejná vyhláška - koronavírus

Pridané utorok, 10 marec 2020

  • Úrad ver. zdravotníctva - ver. vyhláška

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Pridané streda, 26 február 2020

  • Verejná vyhláška - "Rodinný dom" Rastislav Sádovský

Zverejnenie informácie o projekte: "Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Kmeťovo"

Pridané streda, 29 január 2020

  • Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Kmeťovo

Rozhodnutie IBV Kmeťovo Viničky

Pridané piatok, 20 december 2019

Výročná správa Obce Kmeťovo za rok 2018

Pridané streda, 18 december 2019

  • výročná správa obce Kmeťovo za rok 2018

Dodatok č. 1 ku komunitnému plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2021

Pridané piatok, 13 december 2019

  • dodatok ku kom. plánu soc. služieb

Návrh rozpočtu na rok 2020

Pridané utorok, 26 november 2019

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou - voľby do NR SR v roku 2020

Pridané štvrtok, 17 október 2019

  • el. adresa: kancelaria@obeckmetovo.sk