abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo volebnom okrsku Kmeťovo

Pridané 26 máj 2014

 • Odpis zápisnice - voľby do EP 2014

Rozpočet na roky 2014 - 2016

Pridané 19 marec 2014

 • rozpočet na roky 2014 - 2016

Protest prokurátora

Pridané 11 február 2014

 • Protest prokurátora

Notárska zápisnica

Pridané 22 november 2013

 • Kúpa budovy pošty v Kmeťove

Zadávanie zákazky

Pridané 15 október 2013

 • Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - SCO EE 102013 - výzva

Uznesenie z XI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Pridané 26 august 2013

 • Spôsob, prevod a cena nehnuteľnosti - budova pošty

Ponuka nájomných priestorov v obecnom dome na parc. č. 36/18

Pridané 26 august 2013

 • výpis z XI. uznesenia OZ v Kmeťove konanom 21.8.2013

Spôsob prevodu nehnuteľnosti

Pridané 05 november 2013

 • predaj budovy pošty

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013

Pridané 27 máj 2013

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na rok 2013

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2012

Pridané 09 máj 2013

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2012

Návrh - Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2012

Pridané 09 máj 2013

 • Návrh Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2012

Program odpadového hospodárstva Nitr. kraja na roky 2011 - 2015

Pridané 22 marec 2013

 • Program odpadového hodpodárstva Nitr. kraja na roky 2011 - 2015

Poďakovanie Nadácii Allianz

Pridané 21 marec 2013

 • Poďakovanie Nadácii Allianz za poskytnutie fin. príspevku

Zverejnenie zámeru spôsobu prevodu nehnuteľností

Pridané 06 marec 2013

 • zámer spôsobu prevodu nehnuteľností

Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 49 - Kmeťovo/2011

Pridané 11 január 2013

 • zber a uloženie TKO