abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané streda, 07 jún 2017

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané streda, 07 jún 2017

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Zber triedeného odpadu v r. 2017

Pridané streda, 16 november 2016

 • zber triedeného odpadu v r. 2017

Vyhodnotenie verejného obstarávania:" Obnova objektu MŠ - Kmeťovo"

Pridané štvrtok, 04 február 2016

 • Vyhodnotenie verejného obstarávania "Obnova objektu MŠ"

Organizačný poriadok Obecného úradu v Kmeťove

Pridané utorok, 22 december 2015

 • Organizačný poriadok

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Pridané štvrtok, 26 november 2015

 • Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Kmeťovo

Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2016 - 2017

Pridané streda, 25 november 2015

 • Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2016 - 2017

Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2021

Pridané štvrtok, 19 november 2015

 • Návrh komunitného plánu soc. služieb

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané štvrtok, 14 máj 2015

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané štvrtok, 14 máj 2015

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Pridané pondelok, 13 apríl 2015

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Verejná vyhláška - pozvánka vlastníkov poľovných pozemkov

Pridané utorok, 24 marec 2015

 • Poľovný revír Kmeťovo

Výsledky hlasovania v referende o rodine v okrsku Kmeťovo

Pridané pondelok, 09 február 2015

 • 53,35 % účasť