abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Záverečný účet obce Kmeťovo 2017

Pridané pondelok, 04 jún 2018

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Pridané streda, 28 február 2018

 • stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Správa nezávislého auditora

Pridané piatok, 15 december 2017

 • Správa nezávislého auditora za rok 2016

Návrh rozpočtu obce

Pridané streda, 06 december 2017

Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Pridané utorok, 21 november 2017

 • Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo

Pridané pondelok, 06 november 2017

 • výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Pridané štvrtok, 22 jún 2017

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané streda, 07 jún 2017

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané streda, 07 jún 2017

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Zber triedeného odpadu v r. 2017

Pridané streda, 16 november 2016

 • zber triedeného odpadu v r. 2017

Vyhodnotenie verejného obstarávania:" Obnova objektu MŠ - Kmeťovo"

Pridané štvrtok, 04 február 2016

 • Vyhodnotenie verejného obstarávania "Obnova objektu MŠ"

Organizačný poriadok Obecného úradu v Kmeťove

Pridané utorok, 22 december 2015

 • Organizačný poriadok

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Pridané štvrtok, 26 november 2015

 • Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Kmeťovo