abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Výsledky hlasovania v referende o rodine v okrsku Kmeťovo

Pridané 09 február 2015

 • 53,35 % účasť

Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2015 - 2017

Pridané 16 december 2014

 • Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2015 - 2017

Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom polatku

Pridané 16 december 2014

 • Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 1/2012

Správa nezávislého auditora a dodatok správy auditora

Pridané 14 november 2014

 • Správa k účtovnej závierke

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo volebnom okrsku Kmeťovo

Pridané 26 máj 2014

 • Odpis zápisnice - voľby do EP 2014

Rozpočet na roky 2014 - 2016

Pridané 19 marec 2014

 • rozpočet na roky 2014 - 2016

Protest prokurátora

Pridané 11 február 2014

 • Protest prokurátora

Notárska zápisnica

Pridané 22 november 2013

 • Kúpa budovy pošty v Kmeťove

Zadávanie zákazky

Pridané 15 október 2013

 • Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - SCO EE 102013 - výzva

Uznesenie z XI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Pridané 26 august 2013

 • Spôsob, prevod a cena nehnuteľnosti - budova pošty

Ponuka nájomných priestorov v obecnom dome na parc. č. 36/18

Pridané 26 august 2013

 • výpis z XI. uznesenia OZ v Kmeťove konanom 21.8.2013

Spôsob prevodu nehnuteľnosti

Pridané 05 november 2013

 • predaj budovy pošty

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013

Pridané 27 máj 2013

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na rok 2013

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2012

Pridané 09 máj 2013

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2012

Návrh - Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2012

Pridané 09 máj 2013

 • Návrh Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2012