abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Pridané streda, 28 február 2018

  • stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Správa nezávislého auditora

Pridané piatok, 15 december 2017

  • Správa nezávislého auditora za rok 2016

Návrh rozpočtu obce

Pridané streda, 06 december 2017

Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Pridané utorok, 21 november 2017

  • Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím

Výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo

Pridané pondelok, 06 november 2017

  • výsledky volieb do NSK v obci Kmeťovo

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Pridané štvrtok, 22 jún 2017

  • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané streda, 07 jún 2017

  • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané streda, 07 jún 2017

  • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Zber triedeného odpadu v r. 2017

Pridané streda, 16 november 2016

  • zber triedeného odpadu v r. 2017

Vyhodnotenie verejného obstarávania:" Obnova objektu MŠ - Kmeťovo"

Pridané štvrtok, 04 február 2016

  • Vyhodnotenie verejného obstarávania "Obnova objektu MŠ"

Organizačný poriadok Obecného úradu v Kmeťove

Pridané utorok, 22 december 2015

  • Organizačný poriadok