abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Program odpadového hospodárstva Nitr. kraja na roky 2011 - 2015

Pridané 22 marec 2013

  • Program odpadového hodpodárstva Nitr. kraja na roky 2011 - 2015

Poďakovanie Nadácii Allianz

Pridané 21 marec 2013

  • Poďakovanie Nadácii Allianz za poskytnutie fin. príspevku

Zverejnenie zámeru spôsobu prevodu nehnuteľností

Pridané 06 marec 2013

  • zámer spôsobu prevodu nehnuteľností

Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 49 - Kmeťovo/2011

Pridané 11 január 2013

  • zber a uloženie TKO

Zmluva o poskytnutí grantu č.023/2012

Pridané 02 január 2013

  • grant na merače rýchlosti

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Pridané 29 november 2012

  • Prenájom KD - ordinácia praktického lekára

Dodatok k zmluve ZsE

Pridané 07 november 2012

  • Dodatok k zmluve ZsE

Zmluva o dielo Zberný dvor

Pridané 05 november 2012

  • Vypracovanie projektu Zberný dvor

Stará kmeťovsko-gedrianska cesta Revitalizácia centra obce Kmeťovo

Pridané 04 október 2012

  • Záverečná programová a finančná správa

Rokovaci poriadok

Pridané 14 november 2012

  • Rokovaci poriadok pre obnovu evidencie pozemkov ....

Výberové konanie 001

Pridané 12 máj 2030