abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané štvrtok, 14 máj 2015

 • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané štvrtok, 14 máj 2015

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Pridané pondelok, 13 apríl 2015

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Verejná vyhláška - pozvánka vlastníkov poľovných pozemkov

Pridané utorok, 24 marec 2015

 • Poľovný revír Kmeťovo

Výsledky hlasovania v referende o rodine v okrsku Kmeťovo

Pridané pondelok, 09 február 2015

 • 53,35 % účasť

Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2015 - 2017

Pridané pondelok, 01 december 2014

 • Rozpočet obce Kmeťovo na roky 2015 - 2017

Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom polatku

Pridané štvrtok, 27 november 2014

 • Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 1/2012

Správa nezávislého auditora a dodatok správy auditora

Pridané piatok, 14 november 2014

 • Správa k účtovnej závierke

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo volebnom okrsku Kmeťovo

Pridané pondelok, 26 máj 2014

 • Odpis zápisnice - voľby do EP 2014

Rozpočet na roky 2014 - 2016

Pridané streda, 19 február 2014

 • rozpočet na roky 2014 - 2016

Protest prokurátora

Pridané utorok, 11 február 2014

 • Protest prokurátora

Notárska zápisnica

Pridané piatok, 22 november 2013

 • Kúpa budovy pošty v Kmeťove

Zadávanie zákazky

Pridané utorok, 15 október 2013

 • Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - SCO EE 102013 - výzva

Uznesenie z XI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Pridané pondelok, 26 august 2013

 • Spôsob, prevod a cena nehnuteľnosti - budova pošty