abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Dokumenty na prevzatie Archív

Dokumenty na prevzatie Súbory

Uznesenie z XI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Pridané pondelok, 26 august 2013

 • Spôsob, prevod a cena nehnuteľnosti - budova pošty

Ponuka nájomných priestorov v obecnom dome na parc. č. 36/18

Pridané pondelok, 26 august 2013

 • výpis z XI. uznesenia OZ v Kmeťove konanom 21.8.2013

Spôsob prevodu nehnuteľnosti

Pridané pondelok, 05 august 2013

 • predaj budovy pošty

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013

Pridané pondelok, 27 máj 2013

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na rok 2013

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2012

Pridané štvrtok, 09 máj 2013

 • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2012

Návrh - Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2012

Pridané štvrtok, 09 máj 2013

 • Návrh Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2012

Program odpadového hospodárstva Nitr. kraja na roky 2011 - 2015

Pridané piatok, 22 marec 2013

 • Program odpadového hodpodárstva Nitr. kraja na roky 2011 - 2015

Poďakovanie Nadácii Allianz

Pridané štvrtok, 21 marec 2013

 • Poďakovanie Nadácii Allianz za poskytnutie fin. príspevku

Zverejnenie zámeru spôsobu prevodu nehnuteľností

Pridané streda, 06 marec 2013

 • zámer spôsobu prevodu nehnuteľností

Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 49 - Kmeťovo/2011

Pridané piatok, 11 január 2013

 • zber a uloženie TKO

Zmluva o poskytnutí grantu č.023/2012

Pridané streda, 02 január 2013

 • grant na merače rýchlosti

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Pridané štvrtok, 29 november 2012

 • Prenájom KD - ordinácia praktického lekára

Dodatok k zmluve ZsE

Pridané streda, 07 november 2012

 • Dodatok k zmluve ZsE

Zmluva o dielo Zberný dvor

Pridané pondelok, 05 november 2012

 • Vypracovanie projektu Zberný dvor

Stará kmeťovsko-gedrianska cesta Revitalizácia centra obce Kmeťovo

Pridané štvrtok, 04 október 2012

 • Záverečná programová a finančná správa