Oznamy

Výsledky volieb vo volebnom okrsku Kmeťovo

Napísal dňa pondelok, 11 november 2013.

Scan12345

Scan12346

Výsledky volieb vo volebnom okrsku Kmeťovo 2. kolo

Napísal dňa pondelok, 25 november 2013.

Scan25112

Vývoz TKO a separovaný zber

Napísal dňa streda, 12 marec 2008.

Odvoz smetí sa vykonáva každý nepárny týždeň v pondelok a separovaný zber každú prvú stredu v mesiaci.

Výzva na uzatvorenie zmlúv na hrobové miesta a na úhradu cintorínskeho polatku

Napísal marika dňa pondelok, 19 október 2015.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a dodatku č. 1 k VZN č.3 o správe a prevádzkovaní cintorína je obec povinná písomne uzavrieť zmluvu o nájme hrobového miesta a vyrubovať nájomné. Nájomná zmluva sa dojednáva za hrobové miesta nachádzajúce sa v cintoríne v Kmeťove na dobu 10 rokov.

Hroby, na ktoré nebude uzavretá zmluva a uhradený poplatok, budú označené a postupne dôjde k ich zániku.

Výška poplatkov je nasledovná:

detský hrob 3,31 €, na ďalších 10 rokov 6,63 €

jednohrob 6,63 €, na ďalších 10 rokov 13,27 €

dvojhrob 13,27 €, na ďalších 10 rokov 26,55 €

Zmluvy je možné uzatvárať počas stránkových dní na Obecnom úrade v Kmeťove.

Scan19107Scan19106Scan19105Scan19104Scan19103Scan19102Scan19101

Zadávanie zákazky

Napísal dňa utorok, 15 október 2013.

Scan15101

Zákaz pálenia v záhradách

Napísal dňa utorok, 11 september 2012.

Vážení občania!

V zmysle zákona č. 223/2011 o odpadoch je prísne zakázané spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. V obci je zriadené dočasné miesto na zber bioodpadu na skládke za cintorínom vyložené betónovými kockami. Porušenie zákona o odpadoch sa trestá pokutou do výšky 1 650 €.

 

Zápisnica - Multifunkčné ihrisko

Napísal Administrator dňa streda, 18 september 2019.

Zápisnica z dorucenia obálok

Zber triedeného odpadu 2019

Napísal marika dňa piatok, 04 január 2019.

MX-2614N 20190104 125709 001

Zber triedeného odpadu 2020

Napísal marika dňa štvrtok, 02 január 2020.

MX-2614N 20200102 145248 001MX-2614N 20200102 145427 001MX-2614N 20200102 145427 002

Zmena otváracích hodín od 01.11.2019 - zberný dvor

Napísal marika dňa utorok, 29 október 2019.

MX-2614N 20191029 081711 001

Zmenené autobusové spoje v sobotu a v nedeľu

Napísal dňa pondelok, 12 november 2012.

Od 1.2.2013 bude spoj č. 38 na autobusovej linke Nové Zámky-Šurany-Vráble prevádzkovaný v sobotu a v nedeľu z obce Michal nad Žitavou s odchodom z Kmeťova o 4,27 hod., príchod do Nových Zámkov, Nemocnica 5,35 hod. Pridaný je spoj č.31 v sobotu a nedeľu odchod z NZ aut.st. 3,45 hod., príchod do Kmeťova 4,20 hod.

Scan28016Scan28017Scan1211

Zmenené autobusové spoje v sobotu a v nedeľu

Napísal dňa streda, 30 január 2013.

Od 1.2.2013 bude spoj č. 38 na autobusovej linke NZ-Šurany-Vráble prevádzkovaný v sobotu a v nedeľu z obce Michal nad Žitavou s odchodom z Kmeťova o 4,27 hod., príchod do NZ, Nemocnica 5,35 hod.

Pridaný je spoj č. 31 v sobotu a nedeľu odchod z NZ, aut.st. 3,45 hod., príchod do Kmeťova 4,20 hod.

Scan28016Scan28017

Zmenené ordinačné hodiny MUDr. Štrelinger

Napísal dňa nedeľa, 12 marec 2006.

Obvodný lekár MUDr. Štrelinger od 5.3.2012 ordinuje v ambulancii Michal nad Žitavou každý deň od 8.00 do 12.00 hod.

Zorganizovali modlitbu za rodinu

Napísal marika dňa pondelok, 09 február 2015.

Scan09026

Zverejnenie počtu obyvateľov

Napísal marika dňa piatok, 22 august 2014.

Scan22999