Oznamy

Verejná výstava vín v Kmeťove

Napísal marika dňa piatok, 27 február 2015.

Scan27028Scan27027Scan27026Scan27025

Voľné miesto zdravotnej sestry

Napísal dňa pondelok, 21 október 2013.

MUDr. Štrelinger oznamuje, že sa v jeho ambulancii uvoľnilo miesto zdravotnej sestry v ambulancii v Michale nad Žitavou a v Kmeťove. Záujemkyne sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky na tel.č. 0910 295 158, kde si dohodnú stretnutie a pracovné podmienky. Môžu sa prihlásiť aj čerstvé absolventky zdravotnej školy s maturitou prípadne aj dôchodkyne na polovičný pracovný úväzok v pracovnom čase od 7,30 hod. do obeda.

Výsledky volieb do NR SR vo volebnom okrsku Kmeťovo

Napísal marika dňa nedeľa, 06 marec 2016.

Účasť: 72,17 %Scan07038Scan07039

Výsledky volieb NSK

Napísal dňa pondelok, 11 november 2013.

Scan12347Scan24567Scan24568Scan24569Scan24657

Výsledky volieb NSK 2.kolo

Napísal dňa pondelok, 25 november 2013.

Scan25111

Výsledky volieb vo volebnom okrsku Kmeťovo

Napísal dňa pondelok, 11 november 2013.

Scan12345

Scan12346

Výsledky volieb vo volebnom okrsku Kmeťovo 2. kolo

Napísal dňa pondelok, 25 november 2013.

Scan25112

Vývoz TKO a separovaný zber

Napísal dňa streda, 12 marec 2008.

Odvoz smetí sa vykonáva každý nepárny týždeň v pondelok a separovaný zber každú prvú stredu v mesiaci.

Výzva na uzatvorenie zmlúv na hrobové miesta a na úhradu cintorínskeho polatku

Napísal marika dňa pondelok, 19 október 2015.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a dodatku č. 1 k VZN č.3 o správe a prevádzkovaní cintorína je obec povinná písomne uzavrieť zmluvu o nájme hrobového miesta a vyrubovať nájomné. Nájomná zmluva sa dojednáva za hrobové miesta nachádzajúce sa v cintoríne v Kmeťove na dobu 10 rokov.

Hroby, na ktoré nebude uzavretá zmluva a uhradený poplatok, budú označené a postupne dôjde k ich zániku.

Výška poplatkov je nasledovná:

detský hrob 3,31 €, na ďalších 10 rokov 6,63 €

jednohrob 6,63 €, na ďalších 10 rokov 13,27 €

dvojhrob 13,27 €, na ďalších 10 rokov 26,55 €

Zmluvy je možné uzatvárať počas stránkových dní na Obecnom úrade v Kmeťove.

Scan19107Scan19106Scan19105Scan19104Scan19103Scan19102Scan19101

Zadávanie zákazky

Napísal dňa utorok, 15 október 2013.

Scan15101

Zákaz pálenia v záhradách

Napísal dňa utorok, 11 september 2012.

Vážení občania!

V zmysle zákona č. 223/2011 o odpadoch je prísne zakázané spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. V obci je zriadené dočasné miesto na zber bioodpadu na skládke za cintorínom vyložené betónovými kockami. Porušenie zákona o odpadoch sa trestá pokutou do výšky 1 650 €.

 

Zmenené autobusové spoje v sobotu a v nedeľu

Napísal dňa pondelok, 12 november 2012.

Od 1.2.2013 bude spoj č. 38 na autobusovej linke Nové Zámky-Šurany-Vráble prevádzkovaný v sobotu a v nedeľu z obce Michal nad Žitavou s odchodom z Kmeťova o 4,27 hod., príchod do Nových Zámkov, Nemocnica 5,35 hod. Pridaný je spoj č.31 v sobotu a nedeľu odchod z NZ aut.st. 3,45 hod., príchod do Kmeťova 4,20 hod.

Scan28016Scan28017Scan1211

Zmenené autobusové spoje v sobotu a v nedeľu

Napísal dňa streda, 30 január 2013.

Od 1.2.2013 bude spoj č. 38 na autobusovej linke NZ-Šurany-Vráble prevádzkovaný v sobotu a v nedeľu z obce Michal nad Žitavou s odchodom z Kmeťova o 4,27 hod., príchod do NZ, Nemocnica 5,35 hod.

Pridaný je spoj č. 31 v sobotu a nedeľu odchod z NZ, aut.st. 3,45 hod., príchod do Kmeťova 4,20 hod.

Scan28016Scan28017