Vytlačiť

Komisie pri OZ

Napísal: Administrator.

Komisia kultúry, športu a vzdelávania:

Predseda - Mgr. Jozef Zúbek
Členovia:
 - Jana Kováčiková
 - Mgr. Mária Lehocká
 - Jozef Vrábel

Komisia financií a hospodárenia s majetkom:

Predseda - Marian Černák
Členovia:
 - Mária Mičeková
 - Martina Csomorová
 - Ing. Zuzana Ambrušová
 - Helena Hajnalová

Komisia životného prostredia, rozvoja obce a ochrany verejného poriadku:

Predseda - Martina Csomorová
Členovia:
 - Ing. Peter Moravčík
 - Ing. Alexander Lehocký
 - Ľubomír Bednárik

Komisia socialnych vecí:

Predseda - Ing. Emília Tóthová
Členovia:
 - Mgr. Ivana Černáková
 - Iveta Kováčiková
 - Eva Černáková