abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce D

streda, 31 marec 2021
Zmluva
RECobal s.r.o.
zrušenie zmluvy
pondelok, 01 marec 2021
Zmluva
Implementačná agentúra MPSVaR SR
zmena prepoč.počtu opatrovateliek
pondelok, 18 január 2021
Faktúra prijatá
Magna Energia a.s.
vyúčtovanie r. 2020
-356,12 €
piatok, 15 január 2021
Faktúra prijatá
ZSE Energia, a.s.
vyúčtovanie plyn r. 2020 preplatok
- 1560,04 €
pondelok, 30 november 2020
Zmluva
Implementačná agentúra MPSVaR SR
dodatok predĺženie lehoty poskytovania TOS
pondelok, 26 október 2020
Zmluva
ÚPSVaR
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe
piatok, 24 júl 2020
Zmluva
Monika Vanková
Nájom Polyfunkčného domu - kaderníctvo
5 €/m2/mesiac
piatok, 24 júl 2020
Zmluva
Katarína Hrašková
prenájom Polyfunkčného domu - nechtové štúdio
utorok, 30 jún 2020
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký - AL PROJEKT
nájom Polyfunkčného domu - projekčná kancelária
piatok, 13 marec 2020
Zmluva
SPORT NITRA s.r.o.
zmena rozpočtu Multifunkčné ihrisko
štvrtok, 13 február 2020
Zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
zmena systému financovania - Prídavné zar. na komunálnu techniku
piatok, 20 december 2019
Zmluva
Brantner Nové Zámky
úprava ceny predmetu zmluvu
streda, 11 december 2019
Zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Kmeťovo
piatok, 11 október 2019
Zmluva
izabela Nágelová
nájom hrob. miesta
6,63 €
piatok, 11 október 2019
Zmluva
Daniela Račeková
nájom hrob. miesta
13,27 €
piatok, 11 október 2019
Zmluva
Plevová Emília
nájom hrob.miesta
6,63 €
utorok, 09 júl 2019
Zmluva
Slovak Telekom, a.s.
telekomunikačné poplatky
pondelok, 25 február 2019
Zmluva
František Švec
kúpa obecného pozemku
pondelok, 31 december 2018
Zmluva
Slovak Telekom, a.s.
biznis USDN Uni 200
29,00 €/mes.
piatok, 28 september 2018
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
nájom Polyfunkčný dom
18,04 €
piatok, 28 september 2018
Zmluva
Hraška Systems, s.r.o.
nájom KD
30,60 €
štvrtok, 02 august 2018
Objednávka
Rajmund Sádovský a Nikoleta Formelová
vytvorenie parciel
štvrtok, 28 jún 2018
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
zmena termínu ukončenia realizácie diela do 31.07.2018
pondelok, 28 máj 2018
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
zmena termínu ukončenia diela