abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

Zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
výkon činnosti zodpovednej osoby
piatok, 04 jún 2021
Zmluva
ENVIROPOL SK s.r.o.
služby v odpadovom hospodárstve
streda, 05 máj 2021
Zmluva
Pavol Kuruc - IZOKOM
Oprava strechy - Podvalová hydroizolácia bez tepelnej izolácie na budove MŠ v Kmeťove
14 990,64 €
streda, 31 marec 2021
Zmluva
NOWAS s.r.o.
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov
streda, 31 marec 2021
Zmluva
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
vykonávanie triedeného zberu odpadu v Kmeťove
pondelok, 01 marec 2021
Zmluva
Defense Pro, s.r.o.
odchytová služba
štvrtok, 18 február 2021
Zmluva
SWOT spol.s r.o.
poskytovanie služieb pri testovaní na COVID-19
1 400,00 €
streda, 17 február 2021
Zmluva
Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o.
audit účtovnej závierky k 31.12.2020
1440,00 €
streda, 17 február 2021
Zmluva
PolyStar, s.r.o.
zber a zneškodnenie biologického odpadu z testovania
840,00 €
piatok, 12 február 2021
Zmluva
SWOT spol.s r.o.
poskytovanie služieb pri testovaní na COVID-19
piatok, 05 február 2021
Zmluva
SWOT spol.s r.o.
poskytovanie služieb pri testovaní na COVID-19
piatok, 29 január 2021
Zmluva
SWOT spol.s r.o.
poskytovanie služieb pri testovaní na COVID-19
streda, 20 január 2021
Zmluva
SWOT spol.s r.o.
zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek na COVID-19
piatok, 15 január 2021
Zmluva
Národná agentúra pre sieťové
poskytovanie kvalif.dôveryhodných služieb
piatok, 15 január 2021
Zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
rozšírenie distr.siete - odber zemného plynu IBV Viničky
streda, 02 december 2020
Zmluva
Združenie kmeťovských vinohradníkov
finančná dotácia z obce
1 000,00 €
utorok, 01 december 2020
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev farnosť Michal nad Žitavou
finančná dotácia
3 800,00 €
utorok, 01 december 2020
Zmluva
Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Kmeťovo
finančná dotácia
800,00 €
pondelok, 30 november 2020
Zmluva
ŠÚ SR
zariadenie na sčítanie obyvateľov
pondelok, 30 november 2020
Zmluva
ŠK Kmeťovo
finančná dotácia
3500 €
piatok, 27 november 2020
Zmluva
ENECOL, s.r.o.
poverenie sprac.osob. údajov v IS evidencia odpadového hospodárstva
piatok, 30 október 2020
Zmluva
NSK
dotácia z NSK Výstavy Kmeťovo
640 €
streda, 28 október 2020
Zmluva
NSK
dotácia NSK Žijeme kultúrou
1500 €
pondelok, 19 október 2020
Zmluva
NSK
dotácia na podporu športu
300 €
streda, 01 júl 2020
Zmluva
CMT Group s.r.o.
zber a preprava kuchynského odpadu