Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

Typ

Zmluva

čislo

12/2021

Predmet

ukončenie zmluvy

Partner

Obec Palárikovo

IČO

00309176

Adresa

Hlavná ul. 82, 941 11 Palárikovo

Dátum vystavenia

30.03.21

Dátum zverejnenia

utorok, 30 marec 2021