Dohoda o zrušení zmluvy č. NR150996 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 zákona o odpadoch

Typ

Zmluva

čislo

13/2021

Predmet

zrušenie zmluvy

Partner

RECobal s.r.o.

IČO

47257997

Adresa

Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Dátum vystavenia

31.03.21

Dátum zverejnenia

streda, 31 marec 2021