Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č. 127/2021

Typ

Zmluva

čislo

14/2021

Predmet

zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

Partner

NOWAS s.r.o.

IČO

45957657

Adresa

Račianska 66, 831 02 Bratislava

Dátum vystavenia

31.03.21

Dátum zverejnenia

streda, 31 marec 2021